Száz éve már, hogy kitört a Nagy Októberi Szocialista Forradalom.

A magyar kormányfő szerint nem volt se nagy, se októberi, se forradalom, hanem egy külföldről pénzelt kis novemberi államcsíny.

Ő már csak tudja, hiszen minden szükséges titkosszolgálati információval rendelkezik.

A hatterinfo.hu-nak is meg vannak a forrásai, bár nem annyira titkosak.

Egy rövid kutatás után, kicsit meglepődve, de ugyanerre a következtetésre jutottunk.

Héber, jiddis, eszperantó, orosz és magyar nyelvű források mind egyről tanúskodnak: a bolsevik államcsínyt egy magyar joghallgató, Schwartz Tódor hathatós közreműködésével hajtották végre.

Ha valakinek így nem ismerős a neve, eláruljuk, hogy nevét később Soros Tivadarra változtatta.

Így már ismerős?

Igen, ő a magyar gyűlölethadjárat kampányarcának, Soros Györgynek az apja.

Hogy hogyan sikerült egy alig 20 éves nyírségi srácnak a világ politikáját alapjában megváltoztatnia?

Volt egy gonosz terve európa és az ezeréves Magyar Királyság ellen!

Mint egy nemrég kiadott remake kérdőív bizonyítja, terve hét pontból állt:

1. Schwartz Tódor arra akarta rávenni az európai hatalmakat, hogy Afrikából és a Közel-Keletről évente legalább egymillió bevándorlót telepítsen európa területére, így a Magyar Királyságba is.

2. Schwartz Tódor európai vezetőkkel együtt azt is el akarta érni, hogy európa országai, így a Magyar Királyság is, bontsák le a határvédelmi kerítéseket, és nyissák meg a határokat a bevándorlók előtt.

3. A Schwartz-terv része volt, hogy a nyugat-európai országokban összegyűlt bevándorlókat európa országai között kötelezően osszák szét, különös tekintettel a kelet-európai országokra. Ebben a Magyar Királyságnak is részt kellett volna vennie.

4. A Schwartz-terv alapján arra kellett volna kötelezni minden európai országot, így a Magyar Királyságot is, hogy minden bevándorlónak fizessen 9 millió jelenlegi forintnak megfelelő állami segélyt.

5. Schwartz Tódor azt is el akarta érni, hogy a migránsok enhébb büntetést kapjanak az általuk elkövetett bűncselekményekért.

6. A Schwartz-terv célja volt, hogy az európai országok nyelve és kultúrája háttérbe szoruljon annak érdekében, hogy az illegális bevándorlók integrációja hamarabb megtörténjen.

7. A Schwartz-terv része volt, hogy politikai támadási indítsanak a bevándorlást ellenző országok ellen, és kemény büntetésekkel sújtsák őket.

Tervébe azonban egy kis hiba csúszott.

Hiába jelentkezett önként az elő világháborúba, hogy a győztesek oldalán felemelkedve véghezvigye sötét tervét, hiába tanulta meg még a fronton az eszperantó nyelvet, ami az általa eltervezett új világ nyelve lett volna, hamar elfogták és hadifogolyként Oroszországba hurcolták.

Az Oroszországban látott végtelen nincstelenség, reménytelenség, a fikcionált nyitott társadalom teljes hiánya azonban más irányba terelte a cselekvési szándékát. Már nem európa átalakítása volt a cél, hanem Oroszországé.

A hadifogolytáborba érve mihamarabb felvette a kapcsolatot Vlagyimír Ilijics Leninnel, akivel még Németországban barátkozott össze, amikor jogot tanult.

Lenin segített neki Habaroszkból Irkutszkig eljutni, ahol több bolsevik száműzöttel is közelebbi barátságba került. Tökéletesen megtanult oroszul is.

Hogy hogyan került Irkutszkból Szentpétervárra, csak sejteni lehet, a fennmaradt Irkutszki dokumentumok csak Sztálin száműzetésének „hiteles” történetét tartalmazzák, mintha más nem is lett volna. Az biztos, hogy a Szentpétervár és Irkutszk között 1898 óta volt vasúti közlekedés, ami 1917-re már nemcsak árut és embereket szállított, hanem a forradalmi eszmék közvetítőjévé is vált.

És hogy mi történt Szentpétervárott, azt sajnos már tudjuk.

A következményeit még sokáig magán viseli a világ.


A hatterinfo.hu részben az olvasók támogatásából él. Ennek köszönhetően tudjuk lényegében feladatainkat ellátni, tartalmi korlátozások nélkül. Rengeteg nagyszerű, a zemberek tájékoztatása szempontjából kulcsfontosságú dolgot azért tudunk megtenni, mert támogattok minket. A létezésünk alapfeltétele, hogy a támogatásokat rendszeresen kapjuk, ezért arra kérünk: ha nyertél a lottón, támogass minket, és ha fontosnak tartod a munkánkat, kérd meg erre ismerőseidet is!

Bankszámlaszámunk: CIB 107005435586537351100005
Nemzetközi bankszámlaszámunk (IBAN): HU78107005435586537351100005
A közleményben a „hatterinfo.hu”-t kérjük feltüntetni.